Vesti

Budite obavešteni o najnovijim aktivnostima MEEMP projekta!

Napredak projekta predstavljen na drugom sastanku Upravnog odbora projekta

25. februara 2019. godine, projektni partneri su se okupili u Beogradu na sastanku Upravnog odbora projekta kako bi razgovarali o napretku u implementaciji i uskladili tok budućih aktivnosti prema sadašnjim nalazima.

U prisustvu visokih zvaničnika iz Ministarstva rudarstva i energetike, SECO-a, SKGO-a, i iz četiri opštine učesnice Kruševca, Paraćina, Užica i Vrbasa, tim za implementaciju projekta predstavio je rezultate postignute tokom prve godine implementacije projekta i naredne korake koje treba preduzeti.

Kao rezultat plodne razmene informacija, osigurano je zajedničko razumevanje svih učesnika o implementaciji projekta i uspostavljen temelj za produktivne razgovore o predstojećim zadacima i utvrđenim prioritetima. Upravni odbor se složio oko prilagođavanja u vezi izmena u razvoju projekta koje su predložili predstavnici projektnih komponenti, posebno u vezi komponente 2 – Ulaganje u energetsku efikasnost, gde je trenutno u toku završna faza izrade projekata za obnovu odabranih škola i vrtića i priprema tendera za izbor izvođača radova.

Sve strane su izrazile zadovoljstvo dosadašnjim rezultatima projekta i saradnjom svih uključenih strana. Na osnovu ovog izraženog poverenja, projektni tim će nastaviti da se bavi predstojećim zadacima na daljem razvoj projekta.