Vesti

Budite obavešteni o najnovijim aktivnostima MEEMP projekta!

Brošura EEAS sadrži detaljne informacije o Evropskoj energetskoj  nagradi  u Srbiji i njenim mehanizmima podrške

Ključno sredstvo u okviru MEEMP, Evropska energetska nagrada (EEA) ima glavnu ulogu u podršci opštinama u ispunjenju  svojih zakonskih obaveza  u vezi sa sistemom  energetskog menadžmenta. EEA prati dobro uspostavljen i međunarodno priznat proces.

U okviru MEEMP-a, pristup energetskom menadžmentu Evropske energetske nagrade integrisan je, ojačan i institucionalizovan u četiri pilot opštine — Kruševcu, Paraćinu, Užicu i Vrbasu. Ovo je rezultiralo poboljšanim performansama energetske politike i  energetskog menadžmenta  u ovim opštinama. Kao posledica njihovog napretka, ove opštine su postale uzorni modeli za energetski efikasne i klimatski prihvatljive gradove, privlačeći interesovanje drugih srpskih opština za ovaj koncept i njihov angažman u Evropskoj energetskoj nagradi u Srbiji (EEAS).

Za sveobuhvatnije razumevanje zainteresovanih gradova Srbije kao I drugih aktera,  napravljena je brošura. Ova brošura sažeto opisuje funkcionalnost Evropske energetske nagrade i specifičnosti Evropske energetske nagrade u Srbiji (EEAS). Objašnjava kako EEAS dopunjuje srpski sistem energetskog menadžmenta (SEM), njegovu usklađenost sa srpskim kontekstom i zakonodavstvom i  kako funkcioniše sistem sertifikacije.

Brošuru možete preuzeti ovde:

http://meemp-serbia.com/wp-content/uploads/2023/12/EEAS-Brosura.pdf