Vesti

Budite obavešteni o najnovijim aktivnostima MEEMP projekta!

Vrbas je nagrađen sertifikatom Evropska energetska Nagrada u Srbiji (EEAS)

Nakon prvog kruga revizije EEAS 2022. godine, postignuća  energetske i klimatske politike u sve 4 pilot opštine MEEMP-a su sertifikovana po sistemu nagrađivanja EEAS: Gradovi Kruševac i Užice, kao i opština Paraćin ostvarili su više od 50% od ukupnog rezultata i sertifikovane su oznakom “Evropska Energetska nagrada u Srbiji”. Opština Vrbas je propustila cilj od 50% za međunarodnu EEA sertifikaciju, ali je sa 44,5% ostvarila nacionalno važeću oznaku „Pionir Evropske Energetske Nagrade u Srbiji”.

Međutim, opština Vrbas je od 2022. godine ostvarila značajna poboljšanja kroz uspešnu implementaciju energetskih i klimatskih mera. Najznačajniji napredak u smislu uštede energije, smanjenja emisije CO2 i zaštite životne sredine je postignut u oblastima 2 (javne zgrade i infrastruktura), oblasti 3 (otpad, otpadne vode i odlaganje) i 5 ​​(unutrašnja organizacija) što je uticalo na bodovanje u EEAS sistemu. Po ovom osnovu, Vrbas je u oktobru 2023. godine prošao ponovnu reviziju i dobio formalno priznanje za svoja dostignuća: sa ocenom od 52,4% nagrađen je „Evropskom energetskom nagradom u Srbiji“ i time se pridružio drugim pilot opštinama MEEMP.

Sledeće aktivnosti, između ostalih, dovele su do značajnih bodovnih poboljšanja opštine Vrbas:

– usklađenost sa zakonskom obavezom izrade  Programa energetske efikasnosti sa odgovarajućim planom, sprovođenje energetskih pregleda i korišćenje nacionalnog EMIS alata za energetski menadžment u javnom sektoru

– utvrđen je lokalni potencijal geotermalnih izvora energije za grejanje

– postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda je visoko energetski efikasno i proizvodi energiju

– obezbeđen je budžet za energetsku politiku i finansijsku podršku projektima civilnog društva.

MEEMP čestita opštini Vrbas na uspehu u energetskoj i klimatskoj politici!