Konzorcijum za realizaciju projekta

Sveobuhvatnu podršku pružaju međunarodni i domaći eksperti

Konzorcijum za realizaciju projekta

Konzorcijum kome je poverena realizacija projekta obuhvata, pored vodećeg partnera ENCO Energie-Consulting AG iz Švajcarske, iskusne međunarodne i nacionalne kompanije EBP Schweiz AG, Švajcarska, GFA Entec, Švajcarska, GFA South East Europe d.o.o., Srbija i Quiddita d.o.o., Srbija. Konzorcijum poseduje ogromno iskustvo u upravljanju velikim programima tehničke pomoći na projektima koji se tiču energetske efikasnosti, održivih zgrada, obnovljivih izvora energije i upravljanja javnim sektorom i Evropske nagrade za energiju radi pružanja visokokvalitetnih usluga na realizaciji Projekta energetske efikasnosti i upravljanja energijom u opštinama (MEEMP). Tehničku i menadžersku ekspertizu upotpunjuje prisustvo članova konzorcijuma iz Srbije i mreže koje su uspostavili u sektoru javno-komunalnih službi kako na republičkom, tako i na opštinskom nivou.

ENCO Energie-Consulting AG

(Švajcarska)

www.enco-ag.ch

EBP Schweiz AG

(Švajcarska)

www.ebp.ch

GFA Entec

(Švajcarska)

www.gfa-entec.com

GFA South East Europe d.o.o.

(Srbija)

www.gfa-see.com

Quiddita d.o.o.

(Srbija)

www.quiddita.rs