Vesti

Budite obavešteni o najnovijim aktivnostima MEEMP projekta!

Učešće PEEUEO opština na radionici „Uvod u planiranje održive urbane mobilnosti“

Održiva urbana mobilnost na lokalnom nivou, posebno individualni motorizovani transport, u velikoj meri utiče na emisije CO2 na teritoriji opštine, kao i na zagađenje vazduha, buku i saobraćajne nesreće. Da bi se postigao značajan napredak u rešavanju ovih problema, lokalne samouprave treba da se aktivno posvete razvoju  ove oblasti.

Koncept održive urbane mobilnosti lokalnih samouprava predstavlja sveobuhvatan pristup planiranju i sprovođenju mera i aktivnosti koje doprinose boljem i kvalitetnijem životu svih građana kroz modifikacije faktora mobilnosti. Ova tema se pretežno fokusira na poboljšanje javnog prevoza kroz dobru pokrivenost,  povezanost i efikasnu frekvenciju javnog prevoza, na uspostavljanje zona usporenog saobraćaja (T30), zona bez saobraćaja, na smanjenje zagađenja, na obezbeđivanje infrastrukture za efikasno parkiranje i mnoge druge.

Uzimajući u obzir  pozitivne efekte ovakvih aktivnosti, mobilnost je jedna od glavnih tema u okviru 6 EEA oblasti. U cilju jačanja kapaciteta zaposlenih u lokalnim samoupravama u oblasti  urbane mobilnosti, PEEUEO je organizovao radionicu na ovu temu. Radionica je održana u prostorijama SKGO u Beogradu 23. oktobra 2023. godine, a prisustvovali su predstavnici SKGO i pilot opština Kruševac, Užice i Vrbas. Predavač je bio Vladimir Đorić, ekspert za urbanu mobilnost.

Učesnici su upoznati sa dobrim praksama u izradi Planova održive urbane mobilnosti, strukturom potrebne baze podataka o saobraćaju, načinima prikupljanja podataka, kao i praktičnim savetima korisnim za razvoj Planova održive urbane mobilnosti.

Ciljevi radionice su bili:

– obezbediti bolje razumevanje značaja održive urbane mobilnosti i osnažiti kapacitete JLS u ovoj oblasti;

– predstaviti  mogućnosti  uštede energije i smanjenja zagađenja primenom mera održive urbane mobilnosti;

– objasniti kako energetskim menadžerima obezbediti indikatore saobraćaja koji su korisni u izradi energetskog bilansa i energetskog planiranja;

– pomoći lokalnim samoupravama u planiranju i sprovođenju mera u EEA oblastima 1 (razvoj i prostorno planiranje) i 4 (urbana mobilnost) kroz poboljšanja performansi mobilnosti.