Vesti

Budite obavešteni o najnovijim aktivnostima MEEMP projekta!

Četiri opštine PEEUEO su uspešno unapredile svoje energetske i klimatske performanse i dobile sertifikat EEAS

Gradovi Kruševac i Užice i opštine Paraćin i Vrbas obavezali su se da primenjuju Evropsku energetsku nagradu (eea), međunarodno priznat sistem upravljanja kvalitetom i sertifikaciju, kao jednu od komponenti PEEUEO. Sve četiri opštine su 2019. godine zvanično pristupile međunarodnoj eea asocijaciji.

Metodologija eea prilagođena je srpskom kontekstu, uključujući zakone koji se odnose na energetiku i klimu, I sistem energetskog menadžmenta koji je obavezan za opštine sa više od 20.000 stanovnika. Evropska energetska nagrada Srbije EEAS je pokrenuta i podržala je četiri pilot opštine u proceni, planiranju, primeni i praćenju njihovih lokalnih energetskih i klimatskih performansi, kao I u usaglašavanju sa relevantnim zakonodavstvom.

U poređenju sa početnim procenama lokalnih energetskih performansi sprovedenim 2018. godine, sve opštine su ostvarile značajan napredak i uspele su da uspešno realizuju planirane aktivnosti. Na taj način, opštine su pokrivale sve oblasti koje utiču na lokalne energetske i klimatske performanse i stoga spadaju u delokrug EEAS.

Revizije opština koje ocenjuju lokalni razvoj sprovedene su 2022. godine i rezultirale su sertifikacijom Kruševca, Paraćina i Užica, koji su ostvarili više od 50% mogućeg rezultata, sa međunarodno važećom oznakom „Evropska Energetska Nagrada”. Vrbasu, koji je ostvario 45 odsto, dodeljena je nacionalno važeća oznaka „Pionir Evropske Energetske Nagrade”.

Mere koje su opštine sprovele, a koje su dovele do njihovog energetskog i klimatskog poboljšanja, detaljnije su opisane u dole navedenim informatorima:

Grad Užice

Grad Kruševac

Opština Paraćin

Opština Vrbas