Vesti

Budite obavešteni o najnovijim aktivnostima MEEMP projekta!

SECO i UNDP potpisali memorandum o saradnji u oblasti energetskog mendažmenta

Memorandum o saradnji u oblasti energetske efikasnosti i energetskog menadžmenta između SECO i UNDP potpisale su 30. januara 2019. godine u Beogradu, sa švajcarske strane, direktor kancelarije Državnog sekretarijata za ekonomske poslove Švajcarske Konfederacije (SECO) u Srbiji, gđa. Ursula Läubli, zamenik direktora kancelarije Državnog sekretarijata za ekonomske poslove Švajcarske Konfederacije u Srbiji, gđa. Sibylle Haegler, i vršilac dužnosti Stalne predstavnice UNDP u Srbiji, gđa. Steliana Nedera.

Memorandum ima za cilj da precizira okvir saradnje i objedini namere obe organizacije da se zajednički rade na ostvarivanju strateških ciljeva u Srbiji. Saradnja će naročito uključivati, ali se neće ograničavati samo na projekte iz oblasti energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije koje obe strane sprovode u skladu sa svojim programskim ciljevima, a u saradnji sa nadležnom institucijom Republike Srbije, Ministarstvom rudarstva i energetike.

Obe strane, potpisnice Memoranduma sprovode komplementarne višegodišnje projekte iz oblasti energetske efikasnosti a to su: Uklanjanje prepreka za promovisanje i podršku sistemu energetskog menadžmenta u opštinama u Srbiji (UNDP/GEF-EMS) i Projekat energetske efikasnosti i upravljanja energijom u opštinama u Srbiji (SECO – MEEMP). Oba projekta imaju isti opšti cilj a to je povećanje investicija u mere energetske efikasnosti javnih zgrada i komunalnim uslugama kako bi se povećala njihova energetska i troškovna efikasnost.