Vesti

Budite obavešteni o najnovijim aktivnostima MEEMP projekta!

Jednostavnim aktivnostima svako može da doprinese uštedi energije, poruka za Svetski dan energetske efikasnosti

Sa ciljem podizanja svesti javnosti o racionalnom korišćenju energije i ovog 5. marta obeležava se Svetski dan energetske efikasnosti. Obeležavanje ovog dana datira iz 1998. godine kada se u Austriji održao prvi međunarodni sastanak na temu energetske efikasnosti.

Poruka koja se šalje je da jednostavnim aktivnostima i malim promenama ponašanja i navika svako može da doprinese smanjenju potrošnje energije bez negativnih uticaja na komfor i kvalitet života.

Neki od predloga, ne samo za 5. mart već i svaki drugi dan, su da se maksimalno koristi dnevna svetlost za poslove za koje je potrebno jače osvetljenje, da se isključe svetla i električni uređaji kada se ne koriste, da se zamene zastareli uređaji novijima sa poboljšanim energetskim karakteristikama i da se isti racionalno koriste, da se prioritet da javnom prevozu i biciklu, i slično. Posledično, ovakva promena ponašanja će dovesti i do ekonomskih ušteda.

Više informacija o Svetskom danu energetske efikasnosti možete pronaći ovde (na engleskom jeziku):
https://www.activesustainability.com/sustainable-life/world-energy-efficiency-day/