Vesti

Budite obavešteni o najnovijim aktivnostima MEEMP projekta!

U četiri opštine izabrana 23 objekta za rehabilitaciju u okviru komponente 2 – Investicije u energetsku efikasnost

Nakon niza sastanaka i poseta na terenu, analize prioriteta i usaglašenosti sa projektnim zahtevima, kompletiran je spisak objekata koji će biti rehabilitovani i rekonstruisani u smislu energetske efikasnosti u okviru MEEMP projekta.

U okviru komponente 2 – Investicije u energetsku efikasnost – MEEMP predviđa ulaganja u renoviranje javnih objekata u smislu energetske efikasnosti. Preliminarni izbor objekata i mera u svakoj od četiri opštine obavljen je u okviru Faze studije izvodljivosti 2015. godine. Tokom početne faze projekta od januara do marta 2018. godine, konsultantski tim je pregledao spisak objekata i katalog mera i održan je niz konsultacija sa Ministarstvom rudarstva i energetike, Švajcarskom kancelarijom za saradnju u Srbiji i predstavnicima opština. Konačno, dogovoreno je da se primeni pojedinačni pristup za svaku opštinu, što će omogućiti opštinama da odaberu i odrede prioritetne objekte, kao i da prilagode mere za implementaciju i uklope se u raspoloživi budžet.

Kao rezultat toga odabrano je 23 javnih objekata, uglavnom vrtića i škola, tačnije četiri u Paraćinu, sedam u Kruševcu, šest u Užicu i šest u Vrbasu.

Tehničke mere koje će se primeniti su višestruke, uključuju izolaciju zidova, krovova i plafona, zamenu prozora, implementaciju zaštite od sunca, kao i izolaciju cevi za grejanje, zamenu zastarelih uglavnom fosilnih kotlova uvođenjem biomase i prirodnog gasa i rehabilitaciju sistema rasvete kroz LED osvetljenje.

U narednoj fazi lokalne samouprave će kompletirati projektnu dokumentaciju za svaki od odabranih objekata, nakon čega će uslediti tender za implementaciju radova 2019. godine.