Vesti

Budite obavešteni o najnovijim aktivnostima MEEMP projekta!

Svi partneri se obavezali na punu podršku MEEMP projektu na zvaničnom obeležavanju njegovog sprovođenja

Konferencija održana danas u Beogradu zvanično je obeležila sprovođenje projekta Projekat energetske efikasnosti i upravljanja energijom u opštinama u Srbiji (MEEMP) kroz koji Švajcarska konfederacija u bliskoj saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike Republike Srbije podržava četiri srpske opštine u poboljšanju energetske efikasnosti i eliminaciji negativnih uticaja na životnu sredinu.

Otvarajući konferenciju, državni sekretar g. Deđanski izjavio je da opštine u Srbiji imaju veoma važnu ulogu u sprovođenju politike energetske efikasnosti: istovremeno su potrošači i dobavljači energije i vode, planeri i uzori – i stoga su centralna tačka, u kojoj se sve aktivnosti projekta MEEMP udružuju.

Nj.E. g. Guex je naglasio u svom obraćanju da je Švajcarska posvećena bilateralnoj saradnji sa Srbijom i istakao da je energetska efikasnost i otporni gradovi jedna od tri ključne oblasti podrške definisane Švajcarskom strategijom saradnje sa Srbijom za period 2018-2021.

Predstavnici četiri opštine su predstavili pojedinačne angažmane u oblasti energetske efikasnosti planirane uz podršku projekta MEEMP i izrazili spremnost da se u potpunosti posvete realizaciji svih projektnih aktivnosti.

Sa ukupnim budžetom od 8,4 miliona evra, rehabilitovaće se ukupno 23 škole, vrtića i druge javne zgrade. Ovo će generisati uštede u troškovima potrošnje energije, smanjiti troškove održavanja na duži rok, produžiti životni vek zgrada i doprinijeti sigurnom i udobnijom okruženju za korisnike objekata, naročito za nekoliko hiljada učenika, nastavnika i građana koji će direktno imati koristi od ovog projekta. Istovremeno će se povećati svest o važnosti energetske efikasnosti.

Konferenciji su prisustvovali visoki zvaničnici srpskih institucija, švajcarske ambasade, predstavnici uključenih opština, gosti i kolege predstavnici nacionalnih i međunarodnih institucija.