Vesti

Budite obavešteni o najnovijim aktivnostima MEEMP projekta!

Domari javnih zgrada u Kruševcu, Paraćinu, Užicu i Vrbasu jačaju svest o značaju adekvatnog upravljanja energijom

U okviru MEEMP-a preko 70 domara vrtića, škola i drugih javnih objekata iz Kruševca, Paraćina, Užica i Vrbasa proćiće edukaciju na temu energetske efikasnosti sa ciljem da se razvije i ojača njihovo znanje o važnosti adekvatnog upravljanja energijom i važnosti njihove uloge u efikasnom korišćenju energije.

Podaci pokazuju da javne zgrade u Srbiji, uključujući škole i vrtiće, pokazuju veliki potencijal za uštedu energije koja se može postići ne samo kroz sprovođenje rekonstruktivnih mera zasnovanih na principima energetske efikasnosti, već i kroz informisanje i edukaciju osoblja o pravilnom upravljanju energijom i energetski-efikasnim načinima za održavanje energetskih sistema.

Prepoznavši ovo, MEEMP projekat u okviru treće komponente – Izgradnja kapaciteta – udružio je snage sa Privrednom komorom Srbije i opštinskim timovima za implementaciju projekata i organizovao edukaciju za domare u četiri grada i opštine korisnice projekta. Obuka se sprovodi na osnovu programa razvijenog u okviru GIZ projekta „Energetska efikasnost u javnim zgradama“.

Jednodnevni treninzi će se održati tokom juna i jula a očekuje se da će učestvovati više od 70 polaznika.