Vesti

Budite obavešteni o najnovijim aktivnostima MEEMP projekta!

Najava objave tendera

Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije i Državni sekretarijat za ekonomske poslove Švajcarske Konfederacije, u okviru MEEMP projekta, najavljuju objavu Tendera za nabavku i ugradnju postrojenja i opreme za energetsku sanaciju / rekonstrukciju četiri objekta u Paraćinu, šest objekata u Kruševcu i pet objekata u Užicu. 

Tender će biti podeljen u tri partije (lota), jedan za svaku opštinu / grad, što ukupno obuhvata energetsku sanaciju / rekonstrukciju 15 javnih objekata (13 škola i 2 predškolske ustanove). Ponuđačima je dozvoljeno da podnesu ponudu za više partija, samo ukoliko podnesu zasebne ponude za svaku partiju.

Zvanična objava tenderske dokumentacije se očekuje u narednih 30 dana. Informacija o zvaničnom objavljivanju tendera će biti data na veb stranici projekta www.meemp-serbia.com kao i na stranici naručioca: www.mre.gov.rs, dok će preuzimanje kompletne tenderske dokumentacije na zahtev ponuđača biti moguće samo na švajcarskoj stranici za javne nabavke www.simap.ch.

Detaljnija najava tendera se nalazi u priloženom dokumentu.

MEEMP najava objave tendera za izvodjenje radova