Vesti

Budite obavešteni o najnovijim aktivnostima MEEMP projekta!

Преузмите смернице за имплементацију енергетских и климатских активности у складу са ЕЕА на локалном нивоу!

Током имплементације ПЕЕУЕО са српским пилот општинама, уз подршку саветника ЕЕА реализоване су неке активности које су укључене у општинске ЕЕА акционе планове. Ове активности су такође од значаја за друге српске општине како би искористиле искуства пилот општина.

Да би се помогло локалним самоуправама у Србији у успостављању одрживог система енергетског менаџмента заснованог на Европској Енергетској Награди (ЕЕА)  и побољшању локалних енергетских перформанси, развијени су помоћни алати и смернице који се односе  на спроведене активности у областима планирања, еколошког понашања запослених и комуникације на тему општинске енергетске политике.

Наведени пакети смерница и докумената се налазе на следећим линковима:

(1) Планирање: Интегрисање обновљивих извора енергије (ОИЕ) и енергетске ефикасности (ЕЕ) у процес урбаног планирања

(2) Планирање: Израда Програма просторног снабдевања топлотом (SHSP)

(3) Интерно понашање: Еко-понашање у локалној администрацији

(4) Комуникација: Комуникациона стратегија на тему енергетике