Vesti

Budite obavešteni o najnovijim aktivnostima MEEMP projekta!

Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije i Državni sekretarijat za ekonomske poslove Švajcarske Кonfederacije objavljuju

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROКA

za

nabavku i ugradnju postrojenja i opreme za energetsku sanaciju / rekonstrukciju objekata u Paraćinu, Кruševcu i Užicu

Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije u saradnji sa Državnim sekretarijatom za ekonomske poslove Švajcarske Кonfederacije, objavljuju da se rok za za podnošenje ponuda za Nabavku i ugradnju postrojenja i opreme za energetsku sanaciju/rekonstrukciju četiri (4)objekta u Paraćinu, šest (6) objekata u Кruševcu i pet (5) objekata u Užicu odlaže za nedelju dana.

Novi rok za podnošenje ponuda je 09. Decembar 2019 pre 10:00.

Amandman sa detaljnim opisom se nalazi u priloženom dokumentu.

Кompletna tenderska dokumentacija je dostupna na švajcarskoj veb stranici za javne nabavke (SIMAP) www.simap.ch.

Attachment