Vesti

Budite obavešteni o najnovijim aktivnostima MEEMP projekta!

U okviru MEEMP projekta 20 predstavnika Srbije učestvovalo u studijskoj poseti Švajcarskoj sa fokusom na Evropsku energetsku nagradu

Od 21. do 25. oktobra 2019. godine, odabrani predstavnici grada Kruševca i Užica, opština Paraćin i Vrbas, Ministarstva rudarstva i energetike, SECO, Stalne konferencije gradova i opština, kao i nacionalni savetnici za Evropsku energetsku nagradu (EEA) učestvovali su u studijskoj poseti Švajcarskoj. Studijska poseta je organizovana kako bi omogućila upoznavanje sa najboljim praksama švajcarskih EEA gradova i njihovim iskustvima sa Evropskom energetskom nagradom.

20 učesnika imalo je priliku da poseti švajcarske EEA gradove Bazel, Biel, Lucern i Cirih. Tokom petodnevnog studijskog putovanja, srpski predstavnici imali su priliku da se informišu o mnogim zanimljivim temama vezanim za energetiku, uključujući i informacije o projektu za grejanje i hlađenje jezerskom vodom jezera Lucerna, kao i o energetskoj mreži za upotrebu otpadne toplote i obnovljive toplote iz podzemnih voda u Cirihu. Kroz različite posete i prezentacije stekli su uvid u to kako švajcarski gradovi upravljaju energijom i koja je uloga Evropske energetske nagrade u tom procesu.

Organizator je posvetio posebnu pažnju tome da program posete bude odraz širokog opsega EEA, te su odabrane teme uključile i energetski efikasne zgrade, inovativna rešenja za grejanje, urbanu mobilnost, prostorno energetsko planiranje i snabdevanje energijom.

Srpski predstavnici pokazali su veliko interesovanje za predstavljene koncepte i projekte koji se realizuju u Švajcarskoj i uspostavili su dobre odnose sa švajcarskim domaćinima koji će biti od koristi za buduće aktivnosti srpskih gradova i opština u njihovim naporima da ostvare napredak sa EEA.