Vesti

Budite obavešteni o najnovijim aktivnostima MEEMP projekta!

Održana radionica razmene iskustava partnerskih gradova i opština

U okviru implementacije komponente 1 SECO projekta energetske efikasnosti i upravljanja energijom u opštinama u Srbiji (PEEUEO), koji podržava Švajcarska kroz Državni sekretarijat za ekonomske poslove (SECO) a sprovodi u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike, pilot gradovi i opštine su podržane u procesu uvođenja Evropske energetske nagrade (EEA). Pružena podrška je obuhvatala implementaciju prioritetnih aktivnosti koje omogućavaju njihov napredak u  EEA sistemu bodovanja pre eksterne revizije planirane za kraj 2022. godine. Projekat je pomogao implementaciju sledećih prioritetnih aktivnosti:

  1. Izrada Programa prostornog snabdevanja toplotom (SHSP),
  2. Integracija EE i OIE u proces prostornog planiranja,
  3. Ekološko ponašanja zaposlenih u opštinskoj/gradskoj upravi,
  4. Razvoj Komunikacione strategije za promociju lokalne održive energetske politike.

Četiri pilot opštine su odabrale prioritetne aktivnosti koje su smatrale značajnim za razvoj svoje lokalne samouprave i dok su Kruševac, Paraćin i Vrbas razvijali Programe prostornog snabdevanja toplotom, Užice je uvelo mere ekološkog ponašanja za zaposlene u lokalnoj administraciji i razvilo komunikacionu strategiju za promociju lokalne održive energetske politike.

Na radionici razmene iskustava, organizovanoj u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština, koja je održana 10. maja, partnerski gradovi i opštine su predstavili svoja iskustva u sprovođenju prioritetnih aktivnosti sa ciljem da podstaknu njihovu dalju primenu.

Tim Projekta  je predstavio pakete šablonskih dokumenata i uputstva za razvoj četiri prioritetne aktivnosti  namenjene  gradovima i opštinama širom Srbije. Ovo će omogućiti zainteresovanim jedinicama lokalne samouprave u Srbiji da samostalno sprovode navedene aktivnosti u cilju unapređenja energetske efikasnosti, razvoja dugoročnog  programa lokalnog snabdevanja toplotnom energijom i integrisanja postojećih potencijala obnovljivih izvora energije u lokalno planiranje. Radionici su prisustvovali predstavnici Ministarstva rudarstva i energetike, Ambasade Švajcarske – Švajcarske kancelarije za saradnju i više predstavnika gradova i opština Srbije.

Paketi dokumenata za svaku projektnu aktivnost biće dostupni u narednom periodu na sajtovima PEEUEO i SKGO.

Prezentacije sa radionice možete pogledati ovde: