Vesti

Budite obavešteni o najnovijim aktivnostima MEEMP projekta!

Objavljen dobitnik Energy Globe nagrade za Srbiju

Objavljen dobitnik Energy Globe nagrade za Srbiju

Projekat energetske efikasnosti i upravljanja energijom u opštinama u Srbiji je proglašen za nacinalnog pobednika takmičenja Energy Globe Award 2021! Osnovana 1999. godine, Global Energy Award je priznata kao najpoznatija svetska nagrada za održivost. Cilj takmičenja ENERGY GLOBE Award je da predstavi uspešne održive projekte globalnoj publici i da pokaže da su za većinu naših ekoloških problema već dostupna rešenja. Projekti prijavljeni iz preko 180 zemalja učestvuju svake godine u ovom takmičenju.

Opštinski projekat energetske efikasnosti i upravljanja energijom u Srbiji, koji finansira Švajcarski državni sekretarijat za ekonomske poslove, a realizuje se u saradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike Republike Srbije, izabran je zbog inovativnog pristupa, postignutih rezultata i potencijala za replikaciju. Projekat PEEUEO je osmišljen tako da pruži pravovremenu podršku jačanju kapaciteta opštinskog osoblja zaduženog za upravljanje energijom, u kombinaciji sa strateškim ulaganjima u energetsku sanaciju škola i vrtića, kao i podršku lokalnim vlastima pilot opština u sprovođenju nacionalnih energetskih strategija na osnovu međunarodno primenjenog i proverenog sistema upravljanja energijom Evropska energetska nagrada -„European Energy Award (EEA)“, koji je prilagođen srpskim uslovima kako bi adekvatno odgovorio potrebama i mogućnostima srpskih opština. Strategija PEEUEO-a je da ojača lokalni doprinos nacionalnim energetskim i klimatskim ciljevima i implementaciji nacionalnih strategija na lokalnom nivou. U cilju podrške lokalnim vlastima PEEUEO nudi alate koji su posebno prilagođeni prilikama u srpskim opštinama i koji  odgovaraju njihovim specifičnim izazovima i potrebama, ali su i usko povezani sa nacionalnom energetskom politikom. Stoga, PEEUEO olakšava vertikalnu koordinaciju strategija i ciljeva kroz prevođenje nacionalnih energetskih i klimatskih strategija u konkretne preporuke za lokalne vlasti. Istovremeno, PEEUEO pomaže u komuniciranju lokalnih izazova i potreba, kao i ideja i preporuka nadležnom ministarstvui podstiče dvosmerni dijalog.

Zbog situacije sa virusom COVID-19, ceremonija dodele nagrada je izmeštena iz Srbije u Švajcarsku i održana je 10. novembra u Cirihu. Maren Kornmann, vođa tima MEEMP-a, u odsustvu srpskih partnera zbog pandemijskih ograničenja, je primila nagradu od zamenika šefa ADVANTAGE AUSTRIA Švajcarska, Undine Zach-Palvelli, u prisustvu Njene ekselencije dr Marie Rotheiser-Scotti, ambasadorke Austrije u Bernu,

Na slici s leva na desno: Njena ekselencija dr Maria Rotheiser-Scotti, ambasadorka Austrije u Bernu, Ivo Foelmli, Maren Kornmann i Undine Zach-Palveli.

https://www.energyglobe.info/national/winner/serbia