Vesti

Budite obavešteni o najnovijim aktivnostima MEEMP projekta!

MEEMP promoviše opštinsko angažovanje u oblasti energetske efikasnosti na Radio Beograd 1

Radio Beograd 1 bio je domaćin predstavnika MEEMP projekta u emisiji Čekajući vetar.

Ekološki fokusirana emisija Čekajući vetar, koja se bavi odnosom čoveka i okoline i čoveka i prirode, prepoznala je značaj MEEMP i razgovarala o glavnim ciljevima projekta i očekivanim unapređenjima u intervjuu sa g-đom Anom Pajković, nacionalnim vođom programa Švajcarskog državnog sekretarijata za ekonomske poslove, i g. Zoranom Kaporom, lokalnim koordinatorom projekta.

Tokom 30-minutnog intervjua, dva predstavnika projekta pružila su najrelevantnije informacije o projektu, njegovom značaju za opštine korisnice i očekivano vreme da prvi rezultati postanu vidljivi.

Ova medijska pokrivenost je usklađena sa naporima projekta da informiše javnost o projektu, pruži informacije o Evropskoj energetskoj nagradi i motiviše druge lokalne samouprave primerima dobre prakse iz četiri partnerske opštine.

Ceo intervju, na srpskom jeziku, dostupan je ovde:

Čekajući vetar - audio fajl