Vesti

Budite obavešteni o najnovijim aktivnostima MEEMP projekta!

MEEMP na RENEXPO® Energija, otpad & voda, Zapadni Balkan

24. aprila 2019. godine MEEMP projekat je predstavljen na međunarodnom sajmu i konferenciji RENEXPO® Energija, Otpad & voda, Zapadni Balkan u Belexpocentru u Beogradu. Prezentacija je održana u okviru 2. Konferencije licenciranih energetskih menadžera Srbije tokom prvog od dva konferencijska dana.

Ovom prilikom gđa. Slađana Jevremović, nacionalni rukovodilac komponente 1 – Evropska energetska nagrada i komponente 3 – Izgradnja kapaciteta, govorila je o projektu, njegovim ciljevima, komponentama, partnerima i ostvarenom napretku. Naročito je posvetila pažnju konceptu i metodologiji Evropske energetske nagrade kako bi se prisutni energetski menadžeri i ostala publika bliže upoznali sa njenim osnovama.

Gđa. Jevremović je iskoristila priliku da najavi predstojeću Konferenciju projekta zakazanu za 16. maj 2019. godine, kada će gradovi Kruševac i Užice i opštine Paraćin i Vrbas zvanično potpisati ugovor o pridruživanju Asocijaciji EEA.