Vesti

Budite obavešteni o najnovijim aktivnostima MEEMP projekta!

MEEMP projekat organizovao obuku za krajnje korisnike Informacionog sistema za energetski menadžment u Kruševcu

U okviru projektne komponente za izgradnju kapaciteta 28 predstavnika lokalne uprave iz Kruševca učestvovalo je na obuci za krajnje korisnike Informacionog sistema za energetski menadžement ISEM u organizaciji MEEMP projekta.

Trening su održale gđa. Cristine Froehlich, međunarodni ekpert, i gđa. Slađana Jevremović, lokalni ekspert, sa ciljem da se osposobe energetski menadžeri da samostalno obavljaju trening u budućnosti, kao i da se izradi jednostavan vodič za energetske menadžere za pružanje ove obuke krajnjim korisnicima, domarima i drugim zainteresovanim stranama uključenim u upravljanje energetskom efikasnošću u javnim zgradama.

Isti trening je planiran u bliskoj budućnost i u ostale tri glavne korisničke opštine MEEMP projekta: Paraćinu, Užicu i Vrbasu.