Vesti

Budite obavešteni o najnovijim aktivnostima MEEMP projekta!

Nov pristup učenju o energetskoj efikasnosti u školama u Kruševcu

U Centru za stručno usavršavanje u Kruševcu od 07. do 09. maja 2019. godine, održana je obuka i radionica na temu unapređenja energetske efikasnosti u okviru treće komponente projekta MEEMP, koja ima za cilj jačanje ljudskih i institucionalnih kapaciteta na lokalnom noviu. Ova trodnevna obuka za nastavnike i učitelje sa teritorije Kruševca rezultirala je predlozima programa nastavnog časa za primenu u školskim aktivnostima a na temu energetske efikasnosti.

Na treningu za nastavnike kako osnovnih tako i srednjih škola učestvovalo je 25 nastavnika i učitelja iz 15 škola. Polaznici su odabrani u saradnji sa lokalnom mrežom eko-koordinatora, koju čine predstavnici svih škola sa teritorije Kruševca. Trening su održale g-đa. Christine Froehlich, međunarodni ekpert iz oblasti jačanja kapaciteta i g-đa. Slađana Jevremović, nacionalni rukovodilac komponente 3 i stručnjak iz oblasti energije.

Obuka je obuhvatila teoretska predavanja, interaktivne vežbe i grupni rad na pripremi nastavnog materijala za šest predloga programa nastavnog časa o energetskoj efikasnosti za đake. U okviru drugog dela obuke nastavnici su održali prethodno pripremljene nastavne programe u tri škole sa ukupno 145 učenika. Tokom trećeg dela obuke, nastavnici su razmenili iskustva sa svojim kolegama nastavnicima o održanim časovima i razradili detaljne nastavne planove.

Svi polaznici su pokazali zavidno znanje na temu energetske efikasnosti i svojim aktivnim učešćem doprineli uspešnosti obuke.

Nakon završene obuke svim polaznicima dodeljen je “Sertifikat o pohađanju obuke” a članovima tima za implementaciju MEEMP projekta iz Kruševca, g-đi. Oliveri Drenovac, pomoćnici gradonačelnika za zaštitu životne sredine, g. Bratislavu Đorđeviću, energetskom menadžeru grada Kruševca i g-đi. Dragani Milićević, rukovodiocu mreže eko-koordinatora Kruševca “Zahvalnica za podršku u organizaciji i sprovođenju obuke”.

Projekat se takođe zahvaljuje Radio televiziji Kruševac koja je objavila kratku reportažu o ovom treningu i o projektu MEEMP. Reportažu prenosimo u prilogu: