Vesti

Budite obavešteni o najnovijim aktivnostima MEEMP projekta!

Gradovi Kruševac i Užice i opštine Paraćin i Vrbas pristupili priznatoj Asocijaciji Evropska energetska nagrada

Gradovi Kruševac i Užice, kao i opštine Paraćin i Vrbas, potpisivanjem ugovora o licenciranju, zvanično pridružili Asocijaciji Evropska energetska nagrada (EEA) kroz “Projekat energetske efikasnosti i upravljanja energijom u opštinama u Srbiji” (PEEUEO), koji podržava Vlada Švajcarske u koordinaciji sa Ministarstvom rudarstva i energetike Republike Srbije. Navedeni gradovi i opštine su više od godinu dana sticali iskustvo vezano za sveobuhvatni EEA proces. Potpisivanjem ugovora potvrđuju svoju posvećenost kontinuiranom postizanju održivih i ambicioznih energetskih i klimatskih ciljeva, zvaničnim pridruživanjem Asocijaciji EEA, priznatom sistemu sertifikacije i upravljanja kvalitetom sa više od 1,500 opština članica širom Evrope.

EEA ugovor o licenciranju su, u ime gradova i opština korisnika projekta, potpisali gradonačelnica Kruševca, g-đa. Jasmina Palurović, gradonačelnik Užica, g. Tihomir Petković, predsednik opštine Paraćin, g. Saša Paunović i predsednik opštine Vrbas, g. Milan Glušac, a u ime Asocijacije EEA član Odbora međunarodne Asocijacije EEA, g. Reto Lindegger.

Otvarajući konferenciju, pomoćnik ministra u Ministarstvu rudarstva i energetike zadužen za energetsku efikasnost i obnovljive izvore energije Miloš Banjac, kazao je da je Ministarstvo rudarstva i energetike uspostavilo sistem energetskog menadžmenta u gradovima većim od 20 hiljada stanovnika u Srbiji. G. Banjac je naglasio značaj i visoke ambicije Projekta energetske efikasnosti i upravljanja energijom u opštinama u Srbiji, koji će, rukovodeći se principima EEA, pružiti pomoć lokalnim samoupravama da unaprede sistem energetskog menadžmenta na lokalnom nivou. G. Banjac je izrazio nadu da će i ostale lokalne samouprave slediti primer pilot gradova u ovom projektu u ostvarivanju ciljeva energetske efikasnosti kao i da će postati članice EEA mreže.

Nadovezujući se na obraćanje pomoćnika ministra, direktorka Švajcarske kancelarije za saradnju pri ambasadi Švajcarske Konfederacije u Republici Srbiji, g-đa. Ursula Läubli je izjavila da je Švajcarska jedan od predvodnika kada se radi o promociji u domenu inovacija i tehnologija u primenjivanju globalne klimatske agende. Nagrada “Energetski grad” je ustanovljena u Švajcarskoj 1988. godine i kao takva u vidu Evropske energetske nagrade se koristi širom kontinenta. „Mi uvodimo pristup Evropske energetske nagrade kako bismo omogućili lokalnim samoupravama da implementiraju nacionalno zakonodavstvo u eneregtski sektor na održiv i sveobuhvatni način i unaprede energetski menadžment“, dodala je g-đa. Lojbli.

U svojim obraćanjima potpisinici ispred gradova i opština izrazili su posebnu zahvalnost prema Vladi Švajcarske za učešće na MEEMP projektu i poverenju koje im je ukazano pridruživanjem mreži EEA.

Tokom konferencije gostujući eksperti objasnili su da pristup EEA pruža podršku gradovima i opštinama i ubrzava njihov put ka usklađivanju sa nacionalnim i međunarodnim energetskim i klimatskim ciljevima i strategijama tako što efektivno usmerava nacionalne i međunarodne ciljeve u preporuke za lokalnu samoupravu. EEA je prisutna u stalnim zemljama članicama Austriji, Lihtenštajnu, Francuskoj, Luksemburgu, Nemačkoj, Monaku, Italiji i Švajcarskoj, kao i pilot zemljama članicama Belgiji, Hrvatskoj, Grčkoj, Poljskoj, Rumuniji, Srbiji i Ukrajini.

Konferencija je organizovana u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština i uključila je 5. sastanak Mreže energetskih menadžera Srbije. Sastanak je obuhvatio prezentacije domaćih i međunarodnih stručnjaka o temama od značaja za održivu energiju i klimatske politike na lokalnom nivou: „Prostorno energetsko planiranje kao važna strateška osnova za održivo korišćenje lokalno dostupnih obnovljivih izvora energije”, „Planiranje održive mobilnosti” i „Pozicioniranje energetskih menadžera u sistematizaciji lokalne samouprave”.

Konferenciji su prisustvovali generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština, g. Đorđe Staničić, zvaničnici Ministarstva rudarstva i energetike, Državnog sekretarijata za ekonomske poslove Švajcarske Konfederacije (SECO), članova Mreže energetskih menadžera Srbije kao i ostalih lokalnih i međunarodnih gostiju iz partnerskih institucija i projekata, akademske zajednice i medija.

Više informacija o Evropskoj energetskoj nagradi možete dobiti ovde (na engleskom jeziku):

https://www.european-energy-award.org/welcome-to-the-european-energy-award