Vesti

Budite obavešteni o najnovijim aktivnostima MEEMP projekta!

U organizaciji MEEMP projekta i SKGO održana radionica „Toplotne pumpe, primena u javnim zgradama“

U petak, 4. oktobra 2019. godine, projekat MEEMP, u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO), organizovao je radionicu „Toplotne pumpe – primena u javnim objektima, iskustva u centralnoj Evropi i Srbiji“ na Međunarodnom sajmu energetike u Beogradu.

Radionica je imala za cilj da ukaže na veliki potencijal korišćenja toplotnih pumpi u Srbiji i predstavila je razvoj i širenje primene toplotnih pumpi u centralnoj Evropi sa uvidom u najuspešnije tehnologije. Pored toga, radionica je prikazala razvoj ovih sistema i pravni okvir na osnovu praktičnih primera iz Srbije.

Radionica je otvorena prezentacijom g. Thomasa Meiera, koji je govorio o prostornom planiranju isporuke toplotne energije za opštine. Nakon toga usledila je prezentacija „Primena različitih tehnologija korišćenja toplotnih pumpi i iskustva u centralnoj Evropi u poslednjih 10 do 20 godina“, koju je održao gostujući predavač iz Švajcarske, g. Roland Wagner, stručnjak za toplotne pumpe slane vode. Treći predavač, g. Radoslav Galić, lokalni stručnjak za toplotne pumpe, govorio je o iskustvima sa toplotnim pumpama u Srbiji i potencijalnim izazovima. Na kraju, gđa. Slađana Jevremović predstavila je studiju slučaja: „Prva upotreba toplotne pumpe za javne zgrade u Srbiji“.

Projekt MEEMP prepoznao je korisnost organizovanja ove radionice u okviru Sajma energetike, najvećeg regionalnog skupa kompanija, institucija i profesionalaca koji se bave električnom energijom, ugljem, naftom i gasom, obnovljivim izvorima energije, energetskom efikasnošću i rudarstvom. Na ovaj način su iskustva i koristi primene toplotnih pumpi predstavljeni ne samo direktnim korisnicima i zainteresovanim stranama MEEMP projekta, već i široj zainteresovanoj javnosti i posetiocima sajma.