Vesti

Budite obavešteni o najnovijim aktivnostima MEEMP projekta!

Projekat fokusiran na opštinsku energetsku efikasnost i upravljanje energetskom efikasnošću MEEMP počinje sa implementacijom

Realizacija Projekta energetske efikasnosti i upravljanja energijom u opštinama u Srbiji MEEMP započeta je 1. januara 2018. godine. Ovaj projekat ima za cilj poboljšanje energetske efikasnosti i upravljanja energijom na lokalnom nivou, što doprinosi uštedi energije, smanjujući negativne uticaje na životnu sredinu i poboljšanje kvaliteta života.

Projektne aktivnosti pažljivo se planiraju kako bi se obezbedili najbolji održivi rezultati: aktivnosti će se fokusirati na rekonstrukciju i rehabilitaciju javnih zgrada u smislu energetske efikasnosti, uvođenje međunarodno priznate metodologije Evropske energetske nagrade i izgradnju kapaciteta u oblasti energetske efikasnosti na nacionalnom i lokalnom nivou.

Projekat MEEMP traje 42 meseca, a ukupna vrednost iznosi 8,4 miliona eura, gde je švajcarski doprinos 7,4 miliona eura, dok će četiri lokalne samouprave doprineti sa milion eura. Projekat sprovodi Državni sekretarijat za ekonomske poslove Švajcarske konfederacije (SECO) sa Ministarstvom rudarstva i energetike Republike Srbije kao partnerom za implementaciju. Konsultant za sprovđenje je međunarodni konzorcijum koji čine švajcarske i srpske kompanije (ENCO Energie-Consulting AG, Švajcarska, EBP Schveiz AG, Švajcarska, GFA Entec, Švajcarska, GFA Jugoistočna Evropa d.o.o., Srbija i Quiddita d.o.o., Srbija). Korisničke opštine su Kruševac, Paraćin, Užice i Vrbas.

Memorandum o razumevanju za ovaj projekat potpisan je u maju 2017. godine između ministra rudarstva i energetike, g. Aleksandra Antica i ambasadora Švajcarske u Srbiji, g. Philippe Guex. Tom prilikom ministar Antić je istakao da je svaka investicija u mere energetske efikasnosti koja vodi ka uštedama energije donela značajne koristi, ne samo u smislu finansijske uštede, zaštite životne sredine i ublažavanja klimatskih promena, već i u smislu kvaliteta života. Stoga je ministar pozvao lokalne samouprave da postave energetsku efikasnost među glavne prioritete.