Vesti

Budite obavešteni o najnovijim aktivnostima MEEMP projekta!

Najava objave tendera

Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije u saradnji sa Državnim sekretarijatom za ekonomske poslove Švajcarske Кonfederacije, najavljuje objavu tendera za Nabavku i ugradnju postrojenja i opreme za energetsku sanaciju/rekonstrukciju šest (6) objekata u Кruševcu, pet (5) objekata u Užicu i šest (6) objekata u Vrbasu.

Zvanična objava tenderske dokumentacije se očekuje u narednih 30 dana. Informacija o zvaničnom objavljivanju tendera će biti data na veb stranici projekta www.meemp-serbia.com kao i na stranici naručioca www.mre.gov.rs, dok će preuzimanje kompletne tenderske dokumentacije na zahtev ponuđača biti moguće samo na švajcarskoj stranici za javne nabavke www.simap.ch.

Detaljnija najava tendera se nalazi u priloženom dokumentu.

MEEMP NAJAVA OBJAVE TENDERA ZA IZVOĐENJE RADOVA