Vesti

Budite obavešteni o najnovijim aktivnostima MEEMP projekta!

Intervju sa Nikolom Minićem, pobednikom takmičenja za izradu logotipa za Evropsku Energetsku Nagradu u Srbiji

U okviru MEEMP-a, naše četiri srpske partnerske opštine i gradovi Kruševac, Paraćin, Užice i Vrbas sprovode Evropsku energetsku nagradu (EEA) kao nacionalni pioniri. Od početka projekta 2018. godine, Sistem za upravljanje energijom EEA pažljivo je prilagođen srpskom kontekstu i priprema se nacionalni EEA sistem: Evropska energetska nagrada u Srbiji (EEAS). Kroz nacionalno takmičenje u dizajnu razvijen je novi logo EEAS-a. Takmičenje je pozvalo kreativne studente širom Srbije da razmisle i prenesu misiju EEAS-a i donesu sopstvenu viziju održive energetske budućnosti. Novi dizajn logotipa kreirao je Nikola Minić, student Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a odabrao ga je žiri koji su činili predstavnici Ministarstva enerhgetike i rudarstva, SECO-a i Stalne konferencije gradova i opština. U sledećem intervjuu Nikola Minić govori o svojoj motivaciji za učešće na takmičenju i ličnim nadama u budućnost.

  1. Šta je bila glavna inspiracija, ideja i princip koji stoje iza Vašeg dizajna?

Koncept logotipa se zasniva na ideji jedinstvenog funkcionisanja grada kao urbanog prostora i sistematičnog, organizovanog djelovanja u pravcu stvaranja održivog razvoja i povećanja energetske efikasnosti. Neophodno je podići svijest ljudi o klimatskim promjenama i u skladu sa tim – misliti globalno, a djelovati lokalno. Elementi logotipa su apstraktni prikaz urbane sredine kao primarni motiv i polukružna linija koja obavija grad.

  • Na šta ste prvo pomislili kada ste pročitali da tragamo za najboljim logotipom za „Evropsku energetsku nagradu u Srbiji“?

Kada sam pročitao da je raspisan konkurs za idejno rješenje logotipa, prva pomisao je bila da je neposredno uključivanje mladih ljudi u proces stvaranja zdravog okruženja od esencijalnog značaja za budućnost planete i sredine u kojoj živimo. Na novim generacijama ostaje breme rješavanja aktuelnih i nadolazećih problema, te idejno rješenje koje sam ponudio predstavlja moj skromni doprinos toj borbi.

  • Šta je bio Vaš motiv za prijavu? Nagrada, da obogatite svoj portfolio ili ste zainteresovani za teme povezane sa energetskom efikasnošću?

Svjestan svog okruženja, motivacija je svakako bila aktivno učešće i bavljenje temama u vezi sa energetskom efikasnošću. Ovo nije moj prvi susret sa pomenutom problematikom, već predstavlja nadgradnju dosadašnjeg rada i angažovanja u oblasti očuvanja životne sredine i održivog razvoja.

  • Da li ste imali podršku Vašeg fakulteta (profesora, mentora itd.) tokom izrade dizajna logotipa?

Što se tiče konkretnog rada na idejnom rješenju logotipa, sve sam proizveo u potpunosti samostalno. Ipak, smatram da je važno naglasiti da Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu već duži vremenski period u okviru nastavnih i vannastavnih aktivnosti implementira koncepte održivog razvoja, te sam u više navrata imao priliku da se bavim pojmom održivosti u okviru svojih studio projekata i izborne nastave. Na primjer, studio projekat na trećoj godini osnovnih studija je imao naziv “Održive urbane zajednice”, gdje sam pod budnim okom mentora prof. dr Jelene Živković radio projekat koji se zasnivao na principima održivosti i ekološke efikasnosti. Prema tome, kroz akademsko angažovanje na fakultetu, posredno i neposredno su mi se širili vidici kada je u pitanju pomenuta tematika.

  • Koja je Vaša prva asocijacija na temu „energetska efikasnost“ i „održiva energetska politika“? Da li mislite da podrška koju EEAS pruža srpskim opštinama ide u dobrom smeru?

Negativne posljedice opšteg postupanja ljudi u okviru životne sredine su često veoma vidljive i nalaze se svuda oko nas. Sve akcije, koliko god male ili velike bile, kumulativno predstavljaju korak naprijed ka zdravijem okruženju – od odlaganja otpada na za to predviđeno mjesto, do podizanja svijesti građana o ispravnim načinima ponašanja. Uvezivanje ovakvih djelovanja u određeni sistem i njihovo formatiranje za mene predstavlja održivu energetsku politiku. Što se tiče same energetske efikasnosti, prva i glavna asocijacija jeste optimizacija načina korišćenja raspoloživih resursa u svakom aspektu ljudskih aktivnosti. Podrška koju EEAS pruža srpskim opštinama je svakako pozitivna i ide u adekatnom smjeru, jer predstavlja korak bliže ka formiranju upravo tog sistema djelovanja koji smatram održivom energetskom politikom.

  • Mlađe generacije, kojoj i Vi pripadate, uglavnom su pogođene klimatskim promenama i njihovim uticajima. Da li imate utisak da bi lokalne vlasti trebalo da budu motivisane od strane (mladih) građana  i da se obavežu na sprovođenje održive energetske politike?

Mlađe generacije su definitivno u nepovoljnoj situaciji kada su u pitanju klimatske promjene, te je na nama da utičemo koliko god je to u našoj moći da se problemi počnu rješavati što je prije moguće i na što efikasniji način. “Idejna” i izvršna odgovornost neminovno leži na lokalnim institucijama, te je od krucijalnog značaja da im skrenemo pažnju na ono što smatramo da je važno uraditi.

  • Vaš logotip biće široko prepoznat kao vizuelno „lice“ EEAS i pridružiće se međunarodnom EEA logotipu „porodice“ sa logotipima svih zemalja Evropske energetske nagrade. Kako se osećate zbog toga?

Uključivanje idejnog rješenja koje sam stvorio u “porodicu” simbola jedne velike platforme koja postoji na nivou Evrope posmatram kao svojevrsni manifest mom angažovanju – kao validaciju ispravnosti stavova i pogleda na svijet koje posjedujem. Biti pobjednik ovog konkursa jeste laskava titula, koja služi kao pogonsko gorivo za nastavak rada u okviru istih i sličnih tema, ali i kao novi nivo odgovornosti koji osjećam da sam dobio kada je u pitanju djelovanje na polju održivosti i energetske efikasnosti.