Vesti

Budite obavešteni o najnovijim aktivnostima MEEMP projekta!

Radionice na temu Evropske energetske nagrade održane u Paraćinu, Kruševcu, Užicu i Vrbasu

67 predstavnika lokalne uprave iz Paraćina, Kruševca, Užica i Vrbasa učestvovalo je na četiri radionice za izradu nacrta opštinskih prioriteta, ciljeva i planova u skladu sa smernicama Evropske energetske nagrade EEA, koje je organizovao MEEMP projekat.

Radionice, održane u periodu od 13. do 15. novembra, organizovane su u okviru projektne komponente za Evropsku energetsku nagradu, sa fokusom na pomoć opštini u angažovanju na ciklusu upravljanja kvalitetom, zasnovanom na Informacionom sistemu za energetski menadžement ISEM i EEA, kao i jačanju kapaciteta opštine za planiranje, projektovanje, upravljanje i praćenje energetskih projekata.

U budućnosti će se organizovati još radionica sa ciljem da se dodatno poboljša lokalno upravljanje energetskom efikasnošću radi postizanje standarda međunarodno priznate EEA nagrade.

Medijsko izveštavanje o obuci održanoj u Kruševcu možete pronaći ovde: http://www.krusevac.rs/sr_cir/ks-info/vesti/7991-radionica-meemp-projekta-.html