Vesti

Budite obavešteni o najnovijim aktivnostima MEEMP projekta!

Najava objave tendera


Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije u saradnji sa Državnim sekretarijatom za ekonomske poslove Švajcarske Кonfederacije, najavljuje objavu tendera za Nabavku i ugradnju postrojenja [...]

Pročitajte više

Najava objave tendera


Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije i Državni sekretarijat za ekonomske poslove Švajcarske Konfederacije, u okviru MEEMP projekta, najavljuju objavu Tendera za nabavku i ugradnju po [...]

Pročitajte više